ภาพ
A store started by an owner who fell in love with Chiran chicken. Located in Fukuoka’s Hakata Ward, look for the character sign of Momochan on Minoshima Street off Sumiyoshi Street.

The inspiration came when the owner first tasted Chiran chicken from Satsuma, Kagoshima, and was amazed by its incredible flavor.

Driven by a desire to share the deliciousness and joy of Chiran chicken with many customers, the owner decided to open the restaurant.

The menu features a variety of dishes that highlight the simplicity and flavor of Chiran chicken, including grilled items, stews, fried dishes, and ramen with rich chicken broth.

In 2019, we celebrated our 5th anniversary, thanks to the support of our valued customers.

We will continue to pursue and deliver the finest chicken flavors, and we look forward to your continued patronage.

แฮนดิก?
เบอแดงค์!
แสดงเวลาทั้งหมด
  • วันจันทร์18:30 - 22:00
  • วันอังคาร18:30 - 22:00
  • วันพุธ18:30 - 22:00
  • วันพฤหัสบดี18:30 - 22:00
  • วันศุกร์18:30 - 22:00
  • วันเสาร์18:30 - 22:00
  • วันอาทิตย์18:30 - 22:00
ภาพ